بازخورد مشتری

رضا

هتل خیلی خوبی بود . امکانات و خدمات و پرسنل خیلی خوب بود