تازه های خبر:

نرخنامه هتل مینو

نوع اتاق نرخ اتاق توضیحات
یک تخته   قیمت ها پس از تخفیف
دو تخته 1/153/000هزار تومان  
سوئیت یک خوابه برای دو نفر 1/635/000هزار تومان  
سوئیت دو خوابه برای چهار نفر 2/725/000هزار تومان  
نفر اضافه 463/000هزار تومان  
قیمت ها با احتساب 9% ارزش افزوده محاسبه گردیده است

 
اعتبار این نرخنامه از تاریخ   1401/04/01تا اطلاع ثانوی می باشد .