تازه های خبر:

نرخنامه هتل مینو

نوع اتاق نرخ اتاق توضیحات
یک تخته   قیمت ها پس از تخفیف
دو تخته 2365000 ریال با تخفیف 2200000 ریال
سوئیت یک خوابه برای دو نفر 3550000 ریال با تخفیف 3000000 ریال
سوئیت دو خوابه برای چهار نفر 4695000 ریال با تخفیف 4500000  ریال
نفر اضافه 560000 ریال با تخفیف هر نفر 610000 ریال
به نرخهای فوق 9درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد اعتبار این نرخنامه از مورخ 1397/05/15 لغایت  مورخ 1397/06/31 می باشد -
احتراما نرخ فول برد ( اقامت - صبحانه - نهار و شام ) بصورت بوفه ( سلف سرویس ) برای هر نفر در هر روز 1400000 ریال میباشد .